Estonian translation of the Dispositional Benign and Malicious Envy Scale (BeMaS)

Translated by

Kadi Liik kadi@tlu.ee, Tallinn University

Items

# Variable Item wording
1 benign1 Kui ma teisi kadestan, siis keskendun sellele kuidas ma ise tulevikus sama edukaks võiksin saada.
2 malicious1 Soovin, et paremal positsioonil olevad inimesed oma eelise kaotaksid.
3 benign2 Kui ma märkan, et teine inimene on minust parem, siis püüan ka ennast parandada.
4 benign3 Teiste kadestamine motiveerib mind oma eesmärke saavutama.
5 malicious2 Kui teistel inimestel on midagi mida ma endale tahan, soovin selle nendelt ära võtta.
6 malicious3 Tahan halba inimestele keda ma kadestan.
7 benign4 Pingutan et jõuda sama kõrgete saavutusteni kui teised.
8 malicious4 Kadedus tekitab minus sallimatust teiste inimeste vastu.
9 benign5 Kui kellelgi on minust paremad omadused, saavutused või omand, püüan neid ka ise saavutada.
10 malicious5 Teiste inimeste saavutuste nägemine paneb mind nende inimeste suhtes vastumeelsust tundma.

Scale anchors

Participants answer on a 6-point scale ranging from 1 (ei nõustu üldse) to 6 (nõustun täielikult).

Scoring

The scale responses are scored by averaging the items of the benign envy and malicious envy subscales, respectively. Please find sample code here.

Translation reference

Liik, K. (2017). Estonian translation of the Dispositional Benign and Malicious Envy Scale (BeMaS). https://bemas-envy-scale.github.io/translations/BeMaS_Estonian_Liik_2017.html

Original reference

Lange, J., & Crusius, J. (2015). Dispositional envy revisited: Unraveling the motivational dynamics of benign and malicious envy. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(2), 284–294. https://doi.org/10.1177/0146167214564959

PDF file

BeMaS_Estonian_Liik_2017.pdf

Other translations

Translations of the BeMaS to other languages can be found here.