Bosnian translation of the Dispositional Benign and Malicious Envy Scale (BeMaS)

Translated by

Ognjen Riđić & Goran Riđić
Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUS)

Items

# Variable Item wording
1 benign1 Kad zavidim drugima, fokusiram se na to kako mogu postati jednako uspješan/a u budućnosti.
2 malicious1 Želim da vrhunski sposobni ljudi izgube svoju prednost.
3 benign2 Ako primijetim da je druga osoba bolja od mene, pokušavam se poboljšati.
4 benign3 Zavist prema drugima motiviše me da postignem svoje ciljeve.
5 malicious2 Ako drugi ljudi imaju ono što ja želim, želim da im to oduzmem.
6 malicious3 Osjećam se loše volje prema ljudima kojima zavidim.
7 benign4 Trudim se da dosegnem superiorna dostignuća drugih ljudi.
8 malicious4 Zbog osjećaja zavisti mrzim drugu osobu/e.
9 benign5 Ako neko ima superiorne kvalitete, njihova postignuća ili imovinu pokušavam da steknem za sebe.
10 malicious5 Prezirem postignuća drugih ljudi.

Scale anchors

Participants answer on a 6-point scale ranging from 1 (uopće se ne slažem) to 6 (potpuno se slažem).

Scoring

The scale responses are scored by averaging the items of the benign envy and malicious envy subscales, respectively. Please find sample code here.

Benigna zavist: 1, 3, 4, 7, 9; Zloćudna zavist: 2, 5, 6, 8, 10

Translation reference

Riđić, O., & Riđić, G. (2017). Bosnian translation of the Dispositional Benign and Malicious Envy Scale (BeMaS). https://bemas-envy-scale.github.io/translations/BeMaS_Bosnian_Ridic_Ridic_2017.html

Original reference

Lange, J., & Crusius, J. (2015). Dispositional envy revisited: Unraveling the motivational dynamics of benign and malicious envy. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(2), 284–294. https://doi.org/10.1177/0146167214564959

PDF file

BeMaS_Bosnian_Ridic_Ridic_2017.pdf

Other translations

Translations of the BeMaS to other languages can be found here.