Polska adaptacja // Polish translation of the Dispositional Benign and Malicious Envy Scale (BeMaS)

Translated by

Maria M. Kwiatkowska, Radosław Rogoza (2017)

Instruction text

Poniżej zebrano stwierdzenia, które w różnym stopniu dotyczą każdego człowieka. Postaraj się zaznaczyć na skali, w jakim stopniu opisują one Ciebie zgodnie z podanym poniżej znaczeniem:

1 zdecydowanie się nie zgadzam; 2 nie zgadzam się; 3 trochę się nie zgadzam; 4 trochę się zgadzam; 5 zgadzam się; 6 zdecydowanie się zgadzam.

Items

# Variable Item wording
1 benign1 Kiedy zazdroszczę innym, skupiam się na tym, jak odnieść podobne sukcesy w przyszłości.
2 malicious1 Chciałbym/chciałabym, aby ludzie lepsi ode mnie stracili swoją przewagę.
3 benign2 Jeżeli zauważam, że ktoś jest lepszy(a) niż ja, próbuję się później poprawić.
4 benign3 Odczuwana przeze mnie zazdrość wobec innych, motywuje mnie do realizowania własnych celów.
5 malicious2 Jeśli inni ludzie mają coś, co sam(a) chciałbym/chciałabym mieć, pragnąłbym/pragnęłabym im to odebrać.
6 malicious3 Czuję niechęć do ludzi, wobec których czuję zawiść.
7 benign4 Dążę do osiągnięcia wspaniałych rzeczy, których dokonaliinni ludzie.
8 malicious4 Uczucie zawiści sprawia, że przestaję kogoś lubić.
9 benign5 Jeśli ktoś ma bardziej pożądane cechy, większe osiągnięcia lub dobra materialne, próbuję dojść do tego samego.
10 malicious5 Obserwowanie osiągnięć innych ludzi sprawia, że żywię do nich urazę.

Scoring

The scale responses are scored by averaging the items of the benign envy and malicious envy subscales, respectively. Please find sample code here.

Zazdrość łagodna: 1, 3, 4, 7, 9; Zazdrość złośliwa (zawiść): 2, 5, 6, 8, 10

Translation reference

Kwiatkowska, M. M., Rogoza, R., & Volkodav, T. (2020). Psychometric properties of the benign and malicious envy scale: Assessment of structure, reliability, and measurement invariance across the United States, Germany, Russia, and Poland. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00802-4

Original reference

Lange, J., & Crusius, J. (2015). Dispositional envy revisited: Unraveling the motivational dynamics of benign and malicious envy. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(2), 284–294. https://doi.org/10.1177/0146167214564959

PDF file

BeMaS_Polish_Kwiatkowska_Rogoza_2017.pdf

Other translations

Translations of the BeMaS to other languages can be found here.