Скала за оценка на незлонамерена и злонамерена завист // Bulgarian translation of the Dispositional Benign and Malicious Envy Scale (BeMaS)

Translated by

Апробация за български условия от Е. Папазова, 2017
Еva Papazova
IPHS-BAS, Sofia, Bulgaria

http://www.iphs.eu/n/en/napravleniya-2/researchers.html

Instruction text

Инструкция: По-долу са изложени твърдения, свързани със ситуации, в които Вие не притежавате характерните за други хора високи качества, постижения или притежания, като Вие или ги желаете силно, или желаете на другите хора тези качества да им липсват. Моля, посочете за всяко твърдение до колко сте съгласни или несъгласни с него. Няма правилни или грешни отговори. Не се колебайте да посочите първия отговор, който ви идва на ум.

Items

# Variable Item wording
1 benign1 Когато почна да завиждам на другите, аз се съсредоточавам върху това как мога да стана успешен като тях в бъдеще.
2 malicious1 Иска ми се по-висшестоящите по положение хора да изгубят техните привилегии.
3 benign2 Ако забележа, че друг човек е по-добър в нещо от мен, аз се опитвам да се усъвършенствам.
4 benign3 Завистта към другите ме мотивира да постигна целите си.
5 malicious2 Ако други хора имат нещо, което аз искам за себе си, то аз искам да го отнема от тях.
6 malicious3 Чувствам неприязън към хората, на които завиждам.
7 benign4 Опитвам се да постигна успехите на други хора.
8 malicious4 Завистливите чувства ме карат да не харесвам насрещния човек.
9 benign5 Ако някой има по-добри качества, постижения или притежания, се опитвам да ги постигна и за себе си.
10 malicious5 Постиженията на други хора ме карат да ги мразя.

Scale anchors

Скала за отговори: 1-6 (1= силно несъгласен; 6 = силно съгласен)

Scoring

The scale responses are scored by averaging the items of the benign envy and malicious envy subscales, respectively. Please find sample code here.

Незлонамерена завист: 1, 3, 4, 7, 9

Злонамерена завист: 2, 5, 6, 8, 10

Translation reference

Papazova, E. (2017). Скала за оценка на незлонамерена и злонамерена завист [Bulgarian translation of the Dispositional Benign and Malicious Envy Scale (BeMaS)]. https://bemas-envy-scale.github.io/translations/BeMaS_Bulgarian_Papazova_2017.html

Original reference

Lange, J., & Crusius, J. (2015). Dispositional envy revisited: Unraveling the motivational dynamics of benign and malicious envy. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(2), 284–294. https://doi.org/10.1177/0146167214564959

PDF file

BeMaS_Bulgarian_Papazova_2017.pdf

Other translations

Translations of the BeMaS to other languages can be found here.