Thang đo đố kỵ vô hại và độc hại // Vietnamese translation of the Dispositional Benign and Malicious Envy Scale (BeMaS)

Translated by

Truong Thi Khanh Ha, Nguyen Huy Hoang (2016)

Contact

Trương Thị Khánh Hà: ttkha@vnu.edu.vn

Instruction text

Hướng dẫn: Dưới đây, bạn sẽ thấy những mệnh đề liên quan với những tình huống khi mà bạn không có những phẩm chất, thành tích, hay sự sở hữu vượt trội như người khác, và bạn muốn có nó hoặc muốn rằng người khác không có nó. Hãy chọn một phương án thể hiện mức độ đồng ý của bạn với từng mệnh đề. Ở đây không có câu trả lời đúng hay sai, vì vậy hãy chọn phương án trả lời đầu tiên nảy ra trong đầu bạn.

Items

# Variable Item wording
1 benign1 Khi tôi đố kỵ với những người khác, tôi tập trung vào việc làm thế nào tôi có thể trở nên thành công giống họ trong tương lai.
2 malicious1 Tôi ước rằng những người vượt trội hơn mình sẽ mất đi ưu thế của họ.
3 benign2 Nếu tôi biết rằng một người khác hơn mình, tôi sẽ cố gắng cải thiện bản thân.
4 benign3 Việc đố kỵ với người khác thúc đẩy tôi đạt được những mục tiêu của mình.
5 malicious2 Nếu người khác có thứ mà tôi muốn cho bản thân, tôi ước lấy được thứ đó từ tay họ.
6 malicious3 Tôi cảm thấy ác ý với người mà tôi đố kỵ.
7 benign4 Tôi phấn đấu để đạt được những thành tích vượt trội như của người khác.
8 malicious4 Những cảm xúc đố kỵ khiến tôi không thích người khác.
9 benign5 Nếu ai đó có những phẩm chất, thành tích, hay thứ mà họ sở hữu vượt trội hơn, tôi sẽ cố gắng để đạt được chúng cho bản thân mình.
10 malicious5 Nhìn thấy những thành tích của người khác khiến tôi cảm thấy bực tức với họ.

Scale anchors

Participants answer on a 6-point scale ranging from 1 (Hoàn toàn không đồng ý) to 6 (Hoàn toàn đồng ý).

Scoring

The scale responses are scored by averaging the items of the benign envy and malicious envy subscales, respectively. Please find sample code here.

Các câu phản ánh đố kỵ vô hại: 1, 3, 4, 7, 9

Các câu phản ánh đố kỵ độc hại: 2, 5, 6, 8, 10

Translation reference

Ha, T. T. K., Jurek, P., Rozycka-Tran, J., & Nguyen, H. H. (2022). Psychometric evaluation of the Vietnamese Benign and Malicious Envy Scale (V-BeMaS). TPM - Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 29(2), 231–239. https://doi.org/10.4473/TPM29.2.5

Original reference

Lange, J., & Crusius, J. (2015). Dispositional envy revisited: Unraveling the motivational dynamics of benign and malicious envy. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(2), 284–294. https://doi.org/10.1177/0146167214564959

PDF file

BeMaS_Vietnamese_Ha_Nguyen_2016.pdf

Other translations

Translations of the BeMaS to other languages can be found here.